Сайт м. Бердичева
Бердичів - офіційний портал міста » Інформація » Відділ економіки та інвестицій інформує
 (голосів: 0)
Інформація8-10-2018, 18:41
Відповідно до інформації розміщеної на сайті Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської ОДА, повідомляємо суб’єктів господарювання про наступне:

Відшкодування вартості УІД


          Про надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння
          Кошти з обласного бюджету спрямовуються для виплати відшкодування вартості установок індивідуального доїння, придбаних господарствами населення у сумі рівній вартості придбання, але не більше 7 000 грн. за одиницю, один раз у 5 років.
          Прийом документів розпочинається з дня публікації оголошення і проводиться у межах бюджетних призначень.
          Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 20 грудня.
          Господарства населення для отримання коштів обласного бюджету, що спрямовуються для виплати відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння, подають такі документи:
          • заявку за формою;
          • реквізити про відкриття поточного рахунку, видані банком;
          • платіжний документ (касовий чек або товарний чек, або розрахункова квитанція, або прибутковий касовий ордер), що підтверджує сплату коштів та технічну документацію за придбану установку індивідуального доїння. Документи, подані на засідання комісії, повинні містити реквізити продавця, бути завірені печаткою і його підписом. У разі, якщо продавець працює без печатки, повинна бути замітка б/п;
          • довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, територіальною громадою про кількість корів;
          • копії паспортів корів та ветеринарних карток до них, завірених належним чином;
          • копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
          • письмове зобов’язання про збереження придбаної установки індивідуального доїння протягом п’яти років (у разі закупівлі наступної установки до закінчення вказаного терміну, витрати не відшкодовуються).
          Додаткова інформація за посиланням: http://economy-zt.gov.ua/page/uidhttp://economy-zt.gov.ua/page/uid

Дотація за приріст поголів'я


          Про надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються сільськогосподарським підприємствам, як спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напрямів продуктивності
          Спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів власного відтворення надається підприємствам які на 1 січня поточного року утримували:
          - сільськогосподарські підприємства – не менше, як 30 корів;
          - фермерські господарства – не менше, як 10 корів,
          Дотація надається у розмірі 2000 гривень за кожну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом та 1 грудня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1 січня поточного року.
          Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 15 грудня.
          Підприємства для отримання спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів'я корів щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, і до 10 грудня поточного року надають до комісії:
          • заявку за формою;
          • інформація про потребу в коштах спеціальної бюджетної дотації підприємствам за приріст поголів’я корів завіреною підписом керівника сільськогосподарського підприємства та головним бухгалтером і скріпленою мокрою печаткою;
          • довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
          • копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) стосовно наявного поголів'я корів на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та на 1 грудня поточного року, засвідчену органом державної статистики;
          • відомості з ЄДРПОУ (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
          • витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр, на все наявне поголів'я великої рогатої худоби;
          • письмове зобов’язання про збереження нарощеного поголів’я корів протягом поточного та двох наступних років і повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі їх передчасної реалізації або падежу пов’язаного з безгосподарністю, виявлення контролюючими органами порушень чинного законодавства щодо цільового використання коштів.
          Додаткова інформація за посиланням: http://economy-zt.gov.ua/pages/view?slug=poryadok+prurist

Часткове відшкодування вартості племінної худоби


          Про надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів
          Кошти з обласного бюджету спрямовуються для виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного та м’ясо-молочного напрямів продуктивності придбаних господарствами населення у племінних заводів, племінних репродукторів на території області і за її межами у розмірі половини вартості придбання, але не більше 10 000 грн. за голову.
          Прийом документів розпочинається з дня публікації оголошення, а закінчується - за 10 робочих днів до початку проведення останнього засідання комісії. Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 15 грудня.
          Господарства населення для отримання коштів обласного бюджету, що спрямовуються для виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів подають такі документи:
          • заявку за формою;
          • довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
          • акт про передачу (продаж) і закупівлю племінних тварин;
          • копії племінних свідоцтв (сертифікатів) засвідчених підписом секретаря та печаткою сільської (селищної), міської ради, територіальної громади;
          • платіжний документ (накладні, квитанції, прибуткові касові ордери, фіскальні чеки), що підтверджує сплату коштів за придбану телицю, нетель або корову у племінних заводах, племінних репродукторах;
          • копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
          • довідку сільської (селищної,), міської ради, територіальної громади, яка посвідчує наявність у господарстві населення трьох та більше корів і придбану у племінних заводах, племінних репродукторах племінну телицю, нетель або корову молочного, м’ясо-молочного напрямів продуктивності;
          • копії паспортів корів та ветеринарних карток до них;
          • письмове зобов’язання про збереження придбаної племінної телиці, нетелі або корови протягом поточного та двох наступних років і повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі їх передчасної реалізації або падежу пов’язаного з безгосподарністю, виявлення контролюючими органами порушень чинного законодавства щодо цільового використання коштів.
          Додаткова інформація за посиланням: http://economy-zt.gov.ua/page/vidhkoduvannya

Часткове відшкодування вартості витрат на органічне виробництво


          Про використання коштів з обласного бюджету для часткового відшкодування вартості витрат на сертифікацію відповідності виробництва органічної продукції та часткового відшкодування вартості органічного насіннєвого матеріалу сільськогосподарським підприємствам
          Компенсація з обласного бюджету надається сільськогосподарським підприємствам, які мають до 1 тис. га земель сільськогосподарського призначення під органічним виробництвом:
          - у розмірі 50 % у національній валюті понесених витрат, включаючи ПДВ, із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачею сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, але не більше 50 тисяч гривень одному суб’єкту господарювання незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки;
          - у розмірі 20% вартості придбаного насіннєвого матеріалу, включаючи ПДВ, але не більше 400 грн. на 1 га.
          Часткове відшкодування витрат, понесених у зв’язку із підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачею сертифіката, в тому числі в перехідний період здійснюється по договорам, що укладались із відповідним сертифікаційним органом; часткове відшкодування вартості закупівлі органічного насіннєвого матеріалу починаючи з 01.01.___ року, у якому проводиться відшкодування, здійснюється у відповідності до представлених накладних та платіжних доручень на придбане насіння і садивний матеріал.
          Прийом заяв розпочинається з дня публікації оголошення, а закінчується - за 10 робочих днів до початку проведення останнього засідання комісії. Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 25 грудня.
          Для отримання компенсації витрат, понесених у зв’язку із підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачею сертифіката, у тому числі у перехідний період, та часткового відшкодування вартості закупівлі органічного насіннєвого матеріалу сільськогосподарським підприємствам необхідно подати до комісії наступні документи :
          • заявку на отримання компенсації;
          • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (для підтвердження реєстрації та території Житомирської області);
          • довідку про банківські реквізити сільськогосподарського підприємства;
          • копію договору між сільгоспвиробником та відповідним сертифікаційним органом на проведення робіт із підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачі сертифіката, у тому числі у перехідний період;
          • копії платіжних документів, що підтверджують сплату відповідних грошових коштів згідно з вищезазначеним договором;
          • копії отриманих сертифікатів;
          • довідку з місцевих органів фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів до бюджету;
          • письмове зобов’язання про повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання або недотримання умов Порядку.
Для отримання часткової компенсації витрат, понесених на придбання органічного насіння і садивного матеріалу необхідно додатково подати такі документи:
          • заповнену форму державного статистичного спостереження № 4- с/г «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року»;
          • документи, що підтверджують придбання органічного насіння і садивного матеріалу (копія сертифікату продавця на вирощений органічний насіннєвий та садивний матеріал );
          • накладні та платіжні доручення ( при наявності товарно-транспортні накладні) на придбане насіння і садивний матеріал.
          Додаткова інформація за посиланням: http://economy-zt.gov.ua/page/organichne

Фінансова підтримка на розвиток кооперативів


          Про надання фінансової підтримки з обласного бюджету, що спрямовується на розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за придбання обладнання
          Фінансова підтримка з обласного бюджету надається сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу молочарського, м’ясного, плодово-ягідного та плодово-овочевого напрямів діяльності, до складу якого входить не менше 10 членів, у власності та користуванні кожного з яких перебуває не більше 50,0 га земель сільськогосподарського призначення у розмірі 90 % вартості понесених витрат у національній валюті, на придбання обладнання без ПДВ, але не більше 200 тисяч гривень одному кооперативу.
          Фінансова підтримка з обласного бюджету за придбання обладнання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом згідно даного Порядку надається один раз на термін дії Програми.
          Прийом заяв розпочинається з дня публікації оголошення, а закінчується за 10 робочих днів до початку проведення останнього засідання комісії. Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 25 грудня.
          Для отримання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки за придбання обладнання, з метою розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів необхідно подати до комісії наступні документи :
          • заявку на отримання компенсації;
          • копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
          • проект розвитку (бізнес-план) кооперативу;
          • довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для членів (учасників) кооперативу;
          • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
          • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (фізичні особи);
          • копію договору з постачальником обладнання;
          • копію документів, що підтверджують оплату вартості придбаного обладнання кооперативом (платіжного доручення, касовий чек, накладна, товарно-транспортна накладна, акт на отримання товару);
          • довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами державної фіскальної служби;
          • довідку про реквізити банківського рахунку сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
          • згоду на обробку персональних даних;
          • письмове зобов’язання про повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання або недотримання умов Порядку.
          Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Разом з копіями для завірення подають оригінали документів.
          Додаткова інформація за посиланням: http://economy-zt.gov.ua/page/obladnannya

Фінансова підтримка фермерським господарствам


          Про надання фінансової підтримки з обласного бюджету, що спрямовується для виплати часткового відшкодування вартості витрат фермерським господарствам придбання причіпної та навісної сільськогосподарської техніки і обладнання
          Фінансова підтримка з обласного бюджету надається фермерському господарству, у власності та користуванні якого перебуває не більше 50,0 га земель сільськогосподарського призначення і яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 1 500 000 гривень, крім новостворених (за останній звітний період) у розмірі 50 % вартості у національній валюті понесених витрат за придбання причіпної та навісної сільськогосподарської техніки і обладнання сільськогосподарського виробництва без ПДВ, але не більше 100 тисяч гривень одному фермерському господарству.
          Прийом заявок розпочинається з дня публікації оголошення, а закінчується - за 10 робочих днів до дати проведення останнього засідання комісії. Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 25 грудня.
          Для отримання часткового відшкодування понесених витрат у зв’язку із придбанням причіпної та навісної сільськогосподарської техніки і обладнання фермерським господарствам необхідно подати до обласної комісії наступні документи:
          • заявку на отримання часткового відшкодування;
          • копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерського господарства, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство»);
          • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,
          • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (фізичні особи);
          • довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
          • копії підтверджуючих документів щодо купівлі причіпної та навісної сільськогосподарської техніки та обладнання (договір з постачальником обладнання, платіжного доручення, касовий чек, накладна, товарно-транспортна накладна);
          • копію акту приймання-передачі товарів;
          • довідку державного реєстратора про те, що фермерське господарство не перебуває на стадії ліквідації, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішень про ліквідацію;
          • копії балансу і звіту про фінансові результати господарської діяльності за останній звітний період за встановленою формою (крім новостворених);
          • довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, видану органами державної фіскальної служби;
          • довідка про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;
          • згоду на обробку персональних даних;
          • письмове зобов’язання про повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання або недотримання умов Порядку.
          Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи фермерського господарства. Разом з копіями для завірення подають оригінали документів.
Додаткова інформація за посиланням: http://economy-zt.gov.ua/pages/view?slug=fin+help+gostvam


Теги
admin0353
Інформація
"Гості" не можуть коментувати дану новину.
Офіційна сторінка м. Бердичева
Redesign by MMD

© Бердичів - 2013 Всі права захищено.


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать БМР та охороняються законом України
"Про авторське право і суміжні права".
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.