Сайт м. Бердичева
 (голосів: 0)
Інформація13-03-2019, 12:12
Заходи фінансового контролю відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції»


          Наразі триває черговий етап подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняними до них особами (далі – суб’єкти декларування) щорічних декларацій за 2018 рік. Кінцева дата подання таких декларацій – до 00 годин 00 хвилин 01 квітня 2019 року. Потрібно зазначити, що заходи фінансового контролю, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі - Закон), не обмежуються виключно поданням щорічних декларацій. У зв’язку з цим, інформуємо суб’єктів декларування про наступне.
          Коло суб’єктів декларування визначено ст.3 Закону. Зокрема, це державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, військові посадові особи Збройних Сил України, судді, поліцейські, посадові особи юридичних осіб публічного права (до них також відносяться посадові особи юридичних осіб, що створені на підставі розпорядчого акта органу місцевого самоврядування) та інші.
          Позиція Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, викладена у Роз’ясненнях щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (зі змінами), затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 №3.
          Відповідь на запитання, хто вважається посадовими і службовими особами відповідно до пп. «и» п.1 та пп. «а» п.2 ч.1 ст.3 Закону, надана у запитанні 3 вищевказаних Роз’яснень. Так, зокрема, під службовими, посадовими особами – суб’єктами декларування слід розуміти тих працівників, на яких покладено виконання певних організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків на постійній основі. Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків) відповідного працівника.
          Розділом VII Закону передбачено обов’язок суб’єктів декларування здійснювати заходи фінансового контролю. До них належить наступне:
          - Подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), шляхом їх заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства (https://nazk.gov.ua), за формою, що визначається Національним агентством (стаття 45 Закону).
          Так, Законом передбачено чотири типи таких декларацій:
          ▪ щорічна декларація, яка подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком;
          ▪ декларація суб'єкта декларування, який припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається не пізніше дня такого припинення;
          ▪ декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, що подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність;
          ▪ декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, що подається до призначення або обрання особи на посаду.
          - Повідомлення суб’єктом декларування Національного агентства про відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента (ч.1 ст.52 Закону). Порядок інформування про зазначені факти затверджено рішенням Національного агентства від 06.09.2016 № 20.
          - Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування. Відповідно до ч.2 ст.52 Закону, під суттєвою зміною розуміється отримання суб’єктом декларування доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року. Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування (зі змінами) затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3.
          Зазначені повідомлення подаються в письмовому вигляді у десятиденний строк з дня відкриття валютного рахунка або коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного рахунка членом сім’ї, а також з моменту отримання доходу та/або придбання майна суб’єктом декларування.
          За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в ч.1 ст. 3 Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством порядку.
          Адміністративна відповідальність (ч. 1 і 2 ст.172-6 КУпАП) настає за наступне:
          - за несвоєчасне подання без поважних причин декларації (штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);
          - неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані (штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);
          - подання завідомо недостовірних відомостей в декларації (штраф від 1000 до 2500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян); відповідальність настає у випадку, якщо такі подані відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
          До кримінальної відповідальності (ст.366-1 Кримінального кодексу України) суб’єкта декларування може бути притягнуто за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання зазначеної декларації (штраф від 2500 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років; відповідальність настає, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
          Рекомендуємо суб’єктам декларування не зволікати із заповненням щорічних декларацій та подавати їх завчасно. Також звертаємо увагу на те, що на сайті Національного агентства (https://nazk.gov.ua/) доступна оновлена інформація, яка допоможе у заповненні та поданні декларацій. У разі виникнення проблем технічного характеру необхідно звертатись до служби технічної підтримки Національного агентства за тел.: +38(044)200-06-94 або за адресою електронної пошти - support@nazk.gov.ua


Паламарчук Ю.Ю.,
головний спеціаліст з питань запобігання
та виявлення корупції (уповноважена особа)
виконавчого комітету Бердичівської міської ради

Теги
Інформація
"Гості" не можуть коментувати дану новину.
Офіційна сторінка м. Бердичева
Redesign by MMD

© Бердичів - 2013 Всі права захищено.


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать БМР та охороняються законом України
"Про авторське право і суміжні права".
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.