Сайт м. Бердичева
Про зміни у порядках
реєстрації РРО, КОРО та РК


          Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 № 773 «Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1106/325558 (далі - наказ № 773), який набув чинності з 01.10.2018, внесено зміни до порядків реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, затверджених наказом Мінфіну від 14.06.2016 № 547, зареєстрованим у Мін’юсті 05.07.2016 за № 918/29048 (далі – порядки).
          Зміни, внесені наказом № 773 до порядків, передбачають, зокрема, спрощення процедури реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) шляхом запровадження:
          реєстрації РРО на підставі однієї заяви (за спрощеною формою) без додатків, яка може бути подана до контролюючого органу у паперовій або електронній формі;
          обміну електронними документами між виробником, центром сервісного обслуговування (далі - ЦСО), суб’єктом господарювання та ДФС засобами інформаційної системи ДФС.
          Ключовою умовою для такого спрощення є створення та супроводження ДФС двох нових електронних реєстрів - Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі - реєстр екземплярів РРО) та Реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (далі - реєстр ЦСО).
          Правові підстави для створення цих реєстрів визначені пунктами 39 та 58 Порядку технічного обслуговування та ремонту РРО, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601.
          Зміни, внесені наказом № 773, набувають чинності у два етапи: з 01.10.2018- зміни, що не пов’язані з веденням реєстру екземплярів РРО, реєстру ЦСО та запровадженням електронного обміну документами між ДФС та ЦСО, зокрема:
          ведення книги обліку розрахункових операцій (далі - книга ОРО)/журналу використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти (далі - журнал використання РРО) за спрощеним порядком, згідно з яким не потрібно підклеювати щоденні фіскальні звітні чеки (z-звіти) та вести облік ремонтів;
          збереження щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних z-звітів) в електронній формі;
          реєстрація, застосування (зберігання) книги ОРО на РРО за бажанням суб’єкта господарювання у разі прийняття ним рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється ним до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії;
          збереження використаних книг ОРО у разі їх використання; перереєстрація РРО/книг ОРО у разі зміни даних щодо суб’єктів господарювання, які зазначаються у реєстраційному посвідченні/книзі ОРО та пов’язані з перейменуванням районів у містах, вулиць тощо, на підставі заяви без додатків;
          заборона для суб’єктів господарювання та їх представників, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, здійснювати валютно-обмінні операції у пунктах обміну валюти в разі виходу з ладу РРО, відсутності резервного РРО або тимчасового відключення електроенергії;
          право підпису рішення про скасування реєстрації РРО, книги ОРО, РК, журналу використання РРО надано керівнику контролюючого органу, а також уповноваженій особі контролюючого органу.
          Решта змін, передбачених наказом № 773, набуває чинності після набрання чинності наказом про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру ЦСО, зокрема:
          реєстрація РРО, книги ОРО на підставі однієї заяви про реєстрацію РРО (далі - реєстраційна заява) без додатків, у т.ч. поданої в електронній формі;
          обмін документами між ДФС та ЦСО у вигляді електронних повідомлень щодо резервування фіскального номера РРО, опломбування РРО, укладання договору про технічне обслуговування та ремонт РРО, а також акта введення в експлуатацію РРО;
          надання права підпису реєстраційної заяви, заяви про реєстрацію книги ОРО та журналу про використання РРО отримання реєстраційних документів представнику суб’єкта господарювання;
          всі нові спрощені форми документів, які передбачені Змінами.

          Слід зауважити, що пунктом 5 наказу № 773 встановлено, що до набрання чинності підпунктом 4 пункту 1 Змін у разі прийняття суб'єктом господарювання рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або увімкнення електроенергії, такий суб’єкт господарювання має додати до заяви про реєстрацію РРО копію відповідного рішення, про що зазначити в пункті 9 такої заяви.
          У таких випадках до набрання чинності новою формою реєстраційного посвідчення контролюючим органам слід у реєстраційному посвідченні після рядка «Дата реєстрації РРО» внести запис такого змісту: «Книга обліку розрахункових операцій на цей РРО не реєструвалась».
          Так само у разі скасування реєстрації книг ОРО на РРО (у зв’язку з прийняттям суб’єктом господарювання рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або увімкнення електроенергії) після скасування реєстрації книги ОРО необхідно внести у книгу ОРО запис такого змісту: «Дата скасування реєстрації книги (зазначити дату)».
          З метою спрощення процедури реєстрації РРО у перехідний період за рахунок скорочення обсягу документів, які додаються суб’єктом господарювання до реєстраційної заяви, ДФС рекомендує таке.
          У разі одночасного подання одним суб’єктом господарювання до одного контролюючого органу декількох реєстраційних заяв, в яких щодо РРО, які реєструються, співпадають відомості про:
          модель (модифікацію) РРО;
          виробника (постачальника) РРО;
          ЦСО, з яким укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО;
          господарську одиницю, де використовуватимуться РРО, до таких реєстраційних заяв суб’єктом господарювання може бути надано в одному екземплярі копії таких документів:
          документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;
          договору суб’єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО;
          договору, яким підтверджується право, надане ЦСО виробником (постачальником) РРО на проведення технічного обслуговування і ремонту відповідної моделі (модифікації) РРО.
          Якщо копії таких документів долучені до першої поданої реєстраційної заяви, то в наступних реєстраційних заявах, що подаються одночасно із першою, в розділ 9 здійснюється запис про те, що відповідні додатки додані до реєстраційної заяви на РРО із заводським номером.

Бердичівська ОДПІ

Теги
Інформація
"Гості" не можуть коментувати дану новину.
Офіційна сторінка м. Бердичева
Redesign by MMD

© Бердичів - 2013 Всі права захищено.


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать БМР та охороняються законом України
"Про авторське право і суміжні права".
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.